top of page
Kosmic_Kiss_Android Jones.jpg

W świecie, który często wydaje się chaotyczny i przytłaczający, znalezienie chwil spokoju i przejrzystości staje się niezbędne dla naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Wprowadź świadomy, połączony oddech — praktykę, która wykorzystuje przemieniającą moc naszego oddechu, aby pielęgnować nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Przyjrzyjmy się głębokim korzyściom, jakie oferuje ta praktyka:

Świadomy, połączony oddech:
Ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego

Ewa Biela

Zacznij dziś

Wyruszając w świadomą, połączoną podróż oddechową, pamiętaj, że nie chodzi tylko o cel, ale także o wykorzystanie każdej chwili po drodze. Pozwól sobie na pełną obecność swojego oddechu – szanuj jego moc uzdrawiania, transformacji i prowadzenia w kierunku optymalnego zdrowia psychicznego i fizycznego.

 • 1. Stress Reduction
  Conscious connected breathwork activates the body's relaxation response, helping to reduce stress levels. By focusing on deep, rhythmic breathing, we signal to our nervous system that it's safe to relax, allowing tension and anxiety to melt away. Deep breathing techniques activate the relaxation response, which helps lower stress hormones like cortisol and promotes a sense of calm. This can have positive effects on blood pressure, heart rate, and overall cardiovascular health.
 • 2. Emotional Release
  Our breath is intimately connected with our emotions. Through conscious connected breathing, we create a safe space for emotional release—allowing suppressed feelings such as sadness or anger to surface and be released in a healthy way. This process can lead to increased emotional resilience and a greater sense of inner peace.
 • 3. Increased Energy & Vitality
  Oxygen is life-giving fuel for our bodies, and conscious connected breathwork helps optimize oxygen intake by expanding lung capacity and improving circulation. As a result, we experience increased energy levels, improved focus, enhanced creativity, and an overall sense of vitality.
 • 4. Improved Mental Clarity & Focus
  When we engage in conscious connected breathing techniques like circular or continuous breathing patterns, we oxygenate the brain more efficiently clearing mental fog while enhancing cognitive function. This leads to improved focus, heightened clarity of thought, and enhanced problem-solving abilities.
 • 5. Enhanced Self-Awareness & Mindfulness
  Conscious connected breathwork invites us into the present moment—a space where true self-awareness resides. By directing attention inward during each inhale and exhale cycle, we cultivate mindfulness—an ability to observe thoughts without judgment while fostering deeper connection with ourselves.
 • 6. Improved Physical Health
  Deep diaphragmatic breathing stimulates the lymphatic system, supporting detoxification and boosting the immune system. It also promotes better digestion, reduces blood pressure, and enhances overall cardiovascular health. By prioritizing conscious connected breathwork, we nurture our physical well-being from the inside out. Breathwork exercises help expand lung capacity, strengthen respiratory muscles, and improve oxygenation in the body. This can be beneficial for individuals with respiratory conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Deep breathing stimulates lymphatic flow and supports detoxification processes in the body, potentially boosting immune system function. Deep diaphragmatic breathing massages internal organs gently while activating the parasympathetic nervous system (rest-and-digest response), which supports healthy digestion. Breathwork techniques can help individuals manage pain by promoting relaxation and releasing tension held in the body.
 • 7. Spiritual Connection
  Conscious connected breathwork has been used for centuries as a tool for spiritual exploration and connection. By surrendering to the rhythm of our breath, we tap into a deeper sense of self and open ourselves to profound spiritual experiences—expanding our consciousness and connecting with something greater than ourselves.

Brama do równowagi – jak oddech wpływa na nasz układ nerwowy

W zgiełku współczesnego życia znalezienie chwil spokoju i równowagi staje się niezbędne dla naszego ogólnego dobrego samopoczucia. Jednym z potężnych narzędzi, które może pomóc nam osiągnąć tę równowagę, jest praca z oddechem. Świadomie angażując się w oddech, możemy wykorzystać jego głęboki wpływ na nasz układ nerwowy. Przyjrzyjmy się, jak oddech wpływa na ten ważny system i dlaczego jest kluczem do wewnętrznej harmonii.

 • 1. Stress Reduction
  Conscious connected breathwork activates the body's relaxation response, helping to reduce stress levels. By focusing on deep, rhythmic breathing, we signal to our nervous system that it's safe to relax, allowing tension and anxiety to melt away. Deep breathing techniques activate the relaxation response, which helps lower stress hormones like cortisol and promotes a sense of calm. This can have positive effects on blood pressure, heart rate, and overall cardiovascular health.
 • 2. Emotional Release
  Our breath is intimately connected with our emotions. Through conscious connected breathing, we create a safe space for emotional release—allowing suppressed feelings such as sadness or anger to surface and be released in a healthy way. This process can lead to increased emotional resilience and a greater sense of inner peace.
 • 3. Increased Energy & Vitality
  Oxygen is life-giving fuel for our bodies, and conscious connected breathwork helps optimize oxygen intake by expanding lung capacity and improving circulation. As a result, we experience increased energy levels, improved focus, enhanced creativity, and an overall sense of vitality.
 • 4. Improved Mental Clarity & Focus
  When we engage in conscious connected breathing techniques like circular or continuous breathing patterns, we oxygenate the brain more efficiently clearing mental fog while enhancing cognitive function. This leads to improved focus, heightened clarity of thought, and enhanced problem-solving abilities.
 • 5. Enhanced Self-Awareness & Mindfulness
  Conscious connected breathwork invites us into the present moment—a space where true self-awareness resides. By directing attention inward during each inhale and exhale cycle, we cultivate mindfulness—an ability to observe thoughts without judgment while fostering deeper connection with ourselves.
 • 6. Improved Physical Health
  Deep diaphragmatic breathing stimulates the lymphatic system, supporting detoxification and boosting the immune system. It also promotes better digestion, reduces blood pressure, and enhances overall cardiovascular health. By prioritizing conscious connected breathwork, we nurture our physical well-being from the inside out. Breathwork exercises help expand lung capacity, strengthen respiratory muscles, and improve oxygenation in the body. This can be beneficial for individuals with respiratory conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Deep breathing stimulates lymphatic flow and supports detoxification processes in the body, potentially boosting immune system function. Deep diaphragmatic breathing massages internal organs gently while activating the parasympathetic nervous system (rest-and-digest response), which supports healthy digestion. Breathwork techniques can help individuals manage pain by promoting relaxation and releasing tension held in the body.
 • 7. Spiritual Connection
  Conscious connected breathwork has been used for centuries as a tool for spiritual exploration and connection. By surrendering to the rhythm of our breath, we tap into a deeper sense of self and open ourselves to profound spiritual experiences—expanding our consciousness and connecting with something greater than ourselves.
Ewa Biela

Wyruszając w podróż związaną z oddechem, pamiętaj, że każdy wdech i wydech niesie ze sobą potencjał transformacyjny dla dobrego samopoczucia układu nerwowego. Przyjmij tę prostą, ale głęboką praktykę jako zaproszenie do znalezienia równowagi wśród wyzwań życia – bramę do wewnętrznej harmonii, w której panuje spokój.

Ewa Biela

Oddech Somy

obraz - 2021-06-09T124735_edited.png

O czym jest Soma Breath: Chodzi o MIŁOŚĆ - Podnoszenie poziomu energii wibracyjnej (MIŁOŚĆ)


Technika, nieco zmodyfikowana technika pranajamy, opracowana przez starożytnych joginów, ale udoskonalona przez współczesną naukę i technologię. Technika ta ma pomóc nam zwiększyć efektywność wykorzystania tlenu i wykształcić tolerancję na dwutlenek węgla. Celem jest skorygowanie wzorców oddychania i ogólnie spowolnienie naszego codziennego oddychania, ponieważ mniejsza częstość oddechów wiąże się z dłuższą żywotnością.
Praktyka sprawi, że będziesz bardziej zrelaksowany i jednocześnie pełen energii, a celem jest umożliwienie nam doświadczenia poczucia neurosomatycznej błogości, nirwany, samadhi lub duchowego wyzwolenia.

Soma oferuje całe holistyczne podejście nie tylko do oddychania, ale także do stylu życia, w tym fitnessu i jogi, odżywiania i technik neurosomatycznych zapewniających dobre samopoczucie.

Group 257.png

Technika składa się z 3 głównych elementów: 

1. Muzyka – nie byle jaka muzyka, ale specjalnie zaprojektowane dźwięki i dźwięki, które wywołują w nas stan zmiany, sprzyjają redukcji stresu i produkcji serotoniny i melatoniny.


2.    Medytacja z przewodnikiem, wizualizacja z ustawieniem intencji - Po kilku minutach rytmicznego oddychania za pomocą Będziemy oddychać rytmicznie przez kilka minut, zanim przejdziemy do fazy zatrzymania oddechu.


3.    Praca z oddechem – oddychanie w rytmach, które wprowadzają nas w stan spójności serca. Nasze serce jest głównym generatorem rytmu w organizmie. Kiedy jest spójne, organizm reaguje na rytm, równoważy nasz układ nerwowy, pracuje nad naszymi myślami i emocjami oraz harmonizuje funkcje fizjologiczne naszego organizmu. Wiemy teraz, że najlepszym sposobem na osiągnięcie spójności serca jest rytmiczne oddychanie i wywoływanie uczucia wdzięczności.


Po kilku minutach rytmicznego oddychania przejdziemy do fazy zatrzymania oddechu. Wstrzymanie oddechu na wydechu, a następnie wstrzymanie oddechu na wdechu 

Ewa Biela
meditation-soma.webp

Kiedy wstrzymujemy oddech na wydechu – mając puste płuca, spróbujemy utrzymać go nieco poza naszą strefą komfortu – co spowoduje głęboką medytację i wprowadzenie tego w stan sporadycznego niedotlenienia – wtedy dzieje się magia.


Wstrzymanie oddechu na wdechu przy pełnych płucach przywraca homeostazę i resetuje organizm. Daje bezpośredni przepływ krwi do mózgu lub obszaru ciała, w którym znajduje się intencja.

Podczas tego procesu możesz przejść przez różne etapy samopoznania, zarówno w umyśle, jak i ciele, możesz odczuwać mrowienie wokół ciała, takie jak tężyczka, czyli skurcze stóp lub dłoni, co może być nieco nieprzyjemne, ale proszę możesz mieć pewność, że jest to tymczasowe i po kilku minutach minie. 


Możesz także odczuwać emocje i zachęcam Cię, abyś odczuwał te emocje, zamiast je tłumić. Jeśli zaistnieje potrzeba płaczu lub krzyku, proszę, nie wahaj się i zrób to, to jest Twoja podróż i masz całkowitą swobodę w pełni wyrażania siebie . 


Czasami możesz czuć się pobudzony i jest to całkowicie normalne, odczuwać emocje przepływające przez twoje ciało. Dość powszechnymi efektami są zawroty głowy i oświecenie, a uczucie błogości może utrzymywać się przez wiele godzin. 

Group 257.png

Oddychanie i rytmiczne oddychanie ma wiele zalet; jednakże wstrzymaniu oddechu można zaprzeczyć w przypadku:

 • Ciężkie/krytyczne choroby lub infekcje

 • POChP-II i POChP-III

 • Niewydolność narządowa lub śmiertelna choroba w późnym stadium

 • Ciąża

 • Rak (Wyjątek: lekarz udzielił Ci specjalnego pozwolenia)

 • Jeśli masz epilepsję, rozrusznik serca lub nieregularne bicie serca (wyjątek: lekarz wyrazi na to zgodę).


Jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz dołączyć i wykonywać rytmiczne oddychanie, które już jest bardzo korzystne, ale nie bierz udziału w ćwiczeniu wstrzymywania oddechu.


Ponadto, jeśli cierpisz na takie schorzenia, jak szum w uszach, wstrzymanie oddechu może pogorszyć objawy i musisz pamiętać o trzymaniu szyi podczas zatrzymania oddechu.

Image by Jared Rice
Image by Mohamed Nohassi

Naukowe wyjaśnienie oddechu SOMA

Korzyści lecznicze wynikające z nauki bardziej optymalnego oddychania przy użyciu technik Soma Breath mogą wydawać się niezwykłe, ale można je wyjaśnić naukowo. Rozumiejąc biologię leżącą u podstaw oddychania i wpływ oddychania na układy naszego organizmu, możemy docenić, w jaki sposób te techniki zapewniają tak transformacyjne rezultaty.

Oddychanie to proces polegający na wdychaniu tlenu (O2) i wydychaniu dwutlenku węgla (CO2) wraz z innymi gazami. Kiedy wdychamy, tlen wiąże się z czerwonymi krwinkami w naczyniach włosowatych płuc. Ta natleniona krew przemieszcza się następnie przez nasz krwioobieg, aby zaopatrywać tkanki i komórki w tlen niezbędny do produkcji energii.

W komórkach naszego ciała mitochondria odgrywają kluczową rolę w wykorzystaniu tlenu do produkcji trifosforanu adenozyny (ATP), który jest zasadniczo energią. Ten ATP zasila różne funkcje organizmu i wspiera codzienne czynności. Produktem ubocznym tego procesu jest wytwarzanie i wydychanie pary wodnej (H2O) i dwutlenku węgla.

Układ krążenia odgrywa zasadniczą rolę w oddychaniu, dostarczając tlen do mitochondriów w komórkach, jednocześnie eliminując z organizmu produkty przemiany materii, takie jak dwutlenek węgla. Działanie pompujące serca napędza krążenie krwi w żyłach i tętnicach w całym organizmie.

Osiągnięcie optymalnego zdrowia wymaga zrównoważenia oddechu, ponieważ niewystarczające spożycie tlenu może prowadzić do dysfunkcji mitochondriów, wpływając na produkcję energii komórkowej. I odwrotnie, nadmierny poziom tlenu w krwiobiegu może powodować stres oksydacyjny, gdy w naszym organizmie liczba wolnych rodników przewyższa liczbę przeciwutleniaczy, co prowadzi do uszkodzenia tkanek.

Nasz oddech wpływa także na autonomiczny układ nerwowy, składający się z gałęzi współczulnych i przywspółczulnych, które mimowolnie regulują różne funkcje organizmu. Wdech pobudza współczulny układ nerwowy, dodając nam energii, natomiast wydech pobudza przywspółczulny układ nerwowy, zapewniając relaks. Równowaga tych dwóch systemów ma kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrego samopoczucia.

Nieefektywne wzorce oddychania przyjęte nieświadomie z powodu stresu lub choroby mogą zakłócać mechanizmy komórkowe i funkcjonowanie organizmu poprzez nadmierną aktywację nerwów współczulnych lub powodowanie stresu oksydacyjnego spowodowanego nadmiernym spożyciem tlenu. Stres oksydacyjny prowadzi do stanów zapalnych, uszkodzeń tkanek i zwiększonego ryzyka różnych schorzeń.

Co więcej, stres oksydacyjny zwiększa obecność wolnych rodników w naszym organizmie, które mogą atakować białka i DNA, prowadząc do dalszych uszkodzeń komórek. Choroby psychiczne, takie jak depresja i obniżony nastrój, również są powiązane z nieefektywnym oddychaniem.

Image by Raphael Renter | @raphi_rawr
Reiki Healing

Równowaga między tlenem i dwutlenkiem węgla jest niezbędna do optymalnego funkcjonowania. Efekt Bohra wyjaśnia, jak wysoki poziom CO2 obniża pH krwi, umożliwiając uwolnienie tlenu z hemoglobiny i dotarcie do mitochondriów w celu produkcji energii ATP. I odwrotnie, nadmierne oddychanie lub hiperwentylacja może prowadzić do niewystarczającego poziomu CO2 w komórkach, utrudniając uwalnianie tlenu z hemoglobiny i zmniejszając produkcję energii ATP.

Techniki Soma Breath wzmacniają jednostki, dostarczając narzędzi i technik umożliwiających wydajniejsze i bardziej świadome oddychanie. Ucząc się kontrolować i równoważyć oddech w celu zapewnienia stałej produkcji energii ATP, jednostki mogą doświadczyć zwiększonej witalności, jednocześnie łagodząc ryzyko chorób związanych ze stresem oksydacyjnym.

Dzięki praktykom Soma Breath, które energetyzują i relaksują układ ciało-umysł, jednostki mogą rozwinąć odporność na codzienne czynniki stresogenne, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia, dobre samopoczucie i długowieczność. Odblokowując naturalny potencjał uzdrawiania organizmu poprzez praktyki świadomego oddychania, takie jak Oddech Soma, jednostki mogą wyruszyć w transformacyjną podróż w kierunku optymalnego samopoczucia.

bottom of page